IYS on Facebookצור קשראודות איש טיוליםניווט GPSגלריית תמונותמועדון מטייליםמסלולי טיולמבצעי חבילות חולמבצעים וחבילות טיוליםמחירון טיולי ג'יפים
            תוכנות ניווט ומכשירים ניווט שטח מתקדמים GPS

                        compeGPS Basic PC Land                 תוכנת ניווט              Sportrak     

דגמים ומכשירי ניווט שטח מתקדמים  - GPS*

     

SPORTIVA

מכשיר ניווט שטח קומפקטי,
ממוגן לנפילות וגשם, סוללה ליום שלם,
צפיה מעולה בשמש, GPS, מצפן, מותאם לאופניים.
הערכה כוללת מפות ישראל איכותיות,
סט אביזרים ותכנה ל PC עם מפות ישראל המאפשרת תכנון מסלולי טיול וסינכרון המידע עם המכשיר.        


SPORTIVA + 

בדיוק כמו הספורטיבה, עם תוספות של מד דופק, מד קאדנס, מתחרה וירטואלי מכשיר ניווט שטח ואימון

+Sportiva
כלול במחיר גם תכנה למחשב ביתי המאפשרת תכנון מסלולים, העברת מסלולים ומפות למכשיר הניווט, תחקור הטיול/אימון עם גרף גבהים המשלב נתוני דופק, וחבילת מפות ישראל עבור שני המכשירים
כלול במחיר מד דופק ומד קאדנס
כלול במחיר מפות שבילי אופניים בישראל


 

Aventura + Israel Maps + PC Land

מכשיר ניווט שטח אולטימטיבי ממוגן לנפילות וגשם, סוללה ליום שלם, צפיה מעולה בשמש, GPS, מצפן, מותאם לאופניים. הערכה כוללת מפות ישראל תלת מימדיות, סט אביזרים ותכנה ל PC עם מפות ישראל המאפשרת תכנון מסלולי טיול וסינכרון המידע עם המכשיר.

 

   
   

הערות:
 אחת לשבועיים שלושה מתקיימות הדרכות קבוצתיות על המכשירים, לאחר  יש לתאם מועד הדרכה.
ניתן להזמין הדרכה אישית על המכשיר בתוספת תשלום, שאלו את המוכר בעת רכישת התשלום למידע נוסף.
.למעוניינים ניתן להזמין זמן תמיכה טלפונית בתוספת תשלום