IYS on Facebookצור קשראודות איש טיוליםניווט GPSגלריית תמונותמועדון מטייליםמסלולי טיולמבצעי חבילות חולמבצעים וחבילות טיוליםמחירון טיולי ג'יפים
            מחירון השכרת ציוד

"כדי לשתות חלב לא תמיד צריך את הפרה " לאנשים שאינם רוצים לרכוש את הציוד אלא רק לשכור אותו מצורף בזאת מחירון

המחיר הינו על בסיס יום שכירות ומדורג .

יותר ימים = מחיר נמוך יותר לכל יום שכירות .

קבלת הציוד בתאום עם חברת אי"ש טיולים במשרדי החברה אלא עם סוכם אחרת .

יום מוגדר 24 שעות או חלק מהם .

צ'ק ערבון / התחייבות בכרטיס אשראי בערך כספי של המוצר יישאר בידי חברת אי"ש טיולים עד להחזרת המוצר למשרדי החברה שלם ותקין כפי שנמסר.

יש לבדוק את הציוד במשרד לוודא תקינות .

הכשרה ראשונית תינתן עם קבלת המכשיר, אנשים שירצו הדרכה מעמיקה בתפעול מכשירי

 GPS יוכלו לקבל זאת ללא תשלום בהדרכה קבוצתית המבוצעת אחת לשבועיים שלושה.

 

מחירון מכשירי ניווט GPS לחו"ל*- מחיר מכשיר ליום כולל מע"מ

מספר ימי שכירות

מחיר ליום

מיום אחד עד שבוע

50-120 ש"ח  תלוי בסוג המכשיר והיכולות שלו

מהיום השמיני עד  שבועיים מחיר ליום

40 ש"ח

מהיום ה - 15 עד חודש המחיר ליום

35 ש"ח

מהיום שלושים ואחד יום ומעלה המחיר ליום

30 ש"ח

* מכשירי כף יד כולל תוכנת ניווט באנגלית/צרפתית ,

איסוף המכשירים מאזור מודיעין או בנקודה אחרת שתתואם

 

מחירון מכשירי ניווט GPS בארץ - מחיר מכשיר ליום

מספר ימי שכירות

מחיר ליום

יום אחד - שבוע

50 - 120 ש"ח ( תלוי בסוג המכשיר )

מהיום השמיני עד שלושה שבועות המחיר ליום

40 - 70 ש"ח ( תלוי בסוג המכשיר )

מהיום ה - 22 ועד היום ה -  30 המחיר ליום

20 - 40 ש"ח ( תלוי בסוג המכשיר )

מהיום שלושים ואחד יום ומעלה המחיר ליום

8 - 25  ש"ח ( תלוי בסוג המכשיר )

ברשותנו מכשירי מגלן בדגמים שונים ( 315 , ספורטרק , מרידיאן ) Aventura ,Sportiva ועוד...

חלק מהמכשירים כוללים מפות טופוגרפיות של ישראל

המכשיר מסופק עם סט בטריות אחד, מדריך למשתמש, ונרתיק

* להולכים בשביל ישראל הנחה של 10% למציגים שובר השתתפות בתדרוך של הוועדה לסימון שבילים

 

מחירון מפות- מחיר למפה ליום ( בסוגריים מחיר לכל הסט )

מספר ימי שכירות

מחיר ליום


יום אחד - שבוע

10 ש"ח ( 50 ש"ח )


מהיום השמיני ועד  שלושה שבועות

8 ש"ח ( 20 ש"ח )


מהיום ה - 22 ועד היום ה -  30 המחיר ליום

6 ש"ח ( 10 ש"ח )


מהיום שלושים ואחד יום ומעלה המחיר ליום

4 ש"ח ( 8 ש"ח )


מפות סימון שבילים של החברה להגנת הטבע , מנוילנות, כולל מצפן ומד קורדינטות .

* להולכים בשביל ישראל הנחה של 10% למציגים שובר השתתפות בתדרוך של הוועדה לסימון שבילים


 

מחירון מכשירי קשר 5 VAT ( בסוגריים מכשירים קבועים לרכב 25 VAT ומעלה כולל אנטנה מגנטית )

מספר ימי שכירות

מחיר ליום

יום אחד - עד 3 ימים

90 ש"ח ( 110 ש"ח )

מהיום הרביעי ועד שבוע ימים המחיר

70 ש"ח ( 90 ש"ח )

מהיום השמיני  ומעלה

50 ש"ח ( 70 ש"ח )

 

לפרטים נוספים ושאלות מוזמנים ליצור קשר עם ירון 050-7630644 .

 

טיול נעים ובטוח

ירון - אי"ש טיולים